Sve vlasti do sada nisu osigurale vladavinu prava!

Zagreb, 23.09.2022. – Saborski zastupnik Željko Sačić u sklopu rasprave o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji istaknuo:

“Smatram da je potrebno u ime kluba Hrvatskih suverenista zatražiti stanku u trajanju od 10 minuta povodom ove točke da se svi zajedno podsjetimo i zapitamo gdje smo u ovoj 30-godišnjoj praksi i kako smo griješili sve vlade, sve vlasti koje su iznevjerile najveći dio očekivanja hrvatskog naroda ne poštujući odredbe temeljne Ustava RH čl. 1. posebno čl. 3. u pogledu definiranja države kao socijalne, kao države u kojoj se vladavina prava poštiva jer nas je korupcija, kriminal i jedan blag stav prema takvim vrednotama dovelo do toga da nas najveći dio hrvatskog naroda percipira kao izdajnike njihovih interesa osobito branitelji i kao one koje ne štitimo njihove ideale koji smo sve to bacili u vodu.
Uopće je nejasno da smo dozvolili da se toliko utopimo u kriminal da nas hrvatski narod danas prezire i kad pozivamo na obranu hrvatskih nacionalnih interesa da okreću mnogi leđa i da kažu branite si takvu državu sami vi političari, vi koji ste u vlasti jer ste nas iznevjerili, našu mladost ste otjerali izvan Hrvatske, uništili ste temeljne vrijednosti ovog društva, upropastili ste Hrvatsku. To je tema o kojoj mi moramo razgovarat”.

Recommended Posts