Zbog pljačke u Ini Vesna Vučemilović traži saslušanje šefa HERA-e

Saborska zastupnica Hrvatskih suverenista Vesna Vučemilović zatražila je od Odbora za gospodarstvo Hrvatskog sabora javno saslušanje predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) u vezi pljačke u Ini od oko milijardu kuna.

Zbog velikog javnog interesa Vučemilović je zatražila da Odbor za gospodarstvo, kao matično radno tijelo, organizira javno saslušanje predsjednika Upravnog vijeća HERA-e Danijela Žambokija jer je jedan od osnovnih poslova HERA-e nadzor energetskih subjekata u obavljanju energetskih djelatnosti, u koje se ubrajaju proizvodnja, distribucija, trgovina, opskrba i organiziranje tržišta prirodnog plina.

HERA-ine dužnosti na tržištu su osiguranje objektivnosti, transparentnosti i nepristranosti u obavljanju energetskih djelatnosti te briga o provedbi načela reguliranog pristupa mreži/sustavu.

Vučemilović također traži da Odbor za gospodarstvo istraži odgovornost Hrvatskog operatora tržišta energije (HROTE) kao operatora tržišta plina, koji je pod nadzorom HERA-e.

HROTE je operator tržišta plina temeljem Zakona o energiji, Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti, Zakona o tržištu plina i podzakonske regulative proizašle iz Zakona o tržištu plina.

Recommended Posts