Izvješću o provedbi Zakona o otocima

Zastupnik Željko Sačić danas je u Hrvatskom saboru u sklopu rasprave o Izvješću o učincima provedbe Zakona o otocima u 2018.g. i Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2019.g. istaknuo: Eto igrom slučaja u životu sam imao priliku od 2001.redovito obilaziti i boraviti na krasnim otocima Cresu i Lošinju u kontinuitetu i iz osobnog iskustava mogu svjedočiti o strahovito velikim pomacima kvalitativnim koje je ovo društvo učinilo u tih 10, 11, 12 godina prije svega u prometnoj povezanosti tih otoka, a iznad svega i u kvaliteti života na tim otocima zahvaljujući ulaganju i države središnje i županijske razine, ali i otoka otočkih vlasti lokalne uprave, gradonačelnika i svih onih.

Bilo mi je poznato prije kao policijskom dužnosniku koje probleme imaju ti otoci, najveći problemi u životu osim onih standardnih demografskih i oko prihoda koji variraju naravno u predsezoni, sezoni u boljim godinama je to jako dobro, a zimi kako kaže g. naš kolega Arsen to je nešto drugo u siječnju, veljači, ali tad je lijepo.

I već tada smo mi zapravo svi svjesni s tim domaćim ljudima dolje, posebno na Lošinju i na Cresu da su osim napominjao sam iskoraka i to je danas neshvatljivo kvalitativno uređeno, doći na Mali Lošinj je manja tlaka nego prije deset dogina, od Krka da ne govorimo da se naplaćuju, nema cestarine do proširenja komunikacije cijele cestovne preko Krka, do trajektne luke u Meragu, do uvođenja mnogih linija sve to skupa se odrazilo u ove godine prije covida na strahovito velik porast turista, Bogu hvala.

Taj turizam sa sobom nosi kao što znadete sve ono što treba cijelu strukturu logističku koju treba u to doba proširiti, tu se stanovništvo sa svojim domicilnim zapravo neki puta dva do tri puta poveća i onda vidimo ono što nedostaje ili čega nema. A nema primjerice, nema dovoljno mjesta, ako kažemo od onoga naj, gužva je na kopnu, ali tamo je u to doba naći parking prostor nećemo trivijalizirat, ali ima mjesta koje bi se moglo treba ulagati, to lokalne vlasti znaju.

Ima onog što ima, ima droge, zlouporaba droga previše, ostale oblike kriminala Bogu hvala nema, ali zlouporaba droga ima i to je stvar za našu policiju. Bore se, imaju rezultate, ali imaju mnogo toga iz uvoza.

Također za naše poreznike imaju iznimno dobro priliku kontrolirati gdje se to ulaže, koliko to ima prljavog novca. Velik broj investitora dolje ima, ali lokalna razina i mnogi drugi znadu da ima tu mnogo onoga što se zaradi na bilo koji drugi način, a investitori su povezani sa tko zna kakvim prihodima izvorima, Porezna uprava nerijetko ne odrađuje svoj posao, inspekcije službe također. Devastacije ima nažalost tog krasnog prostora u tome i na tome treba potencirati naše službe da prorade.

I naravno možemo reći baš što se Lošinja tiče, imate strahovito veliku napast tih divljih svinja. To nam može biti smiješno čudno, ali one rade veliku štetu i domaće lokalno stanovništvo, lokalna zajednica, lovci ne mogu na kraj izaći s tim. Tu će trebati, mi u Zagrebu imamo problem u Markuševcu, a kamoli dolje na otocima, ne možete vjerovati ali istinito, tamo je to problem. I svakako neshvatljivo je da se kontejneri za smeće zaključavaju i da zapravo svi koji dolaze nemaju priliku odložiti smeće, to stvarno treba riješiti na jedan primjereniji način.

Recommended Posts