Hrvatski suverenisti predstavili programske smjernice

U subotu 7. ožujka 2020. godine, u Maloj dvorani Lisinski, Hrvatski suverenisti predstavili su svoje programske smjernice.

Uz brojne članove i simpatizere, predstavljanju su nazočili predstavnici Hrvatskih suverenista; Ruža Tomašić, Marijan Pavliček, Hrvoje Zekanović, Željko Sačić, Ladislav Ilčić, Rozalija Bartolić, Tanja Polić Marković, Bernardica Juretić, Kristina Pavlović, Jure Vujić i Pero Kovačević.

Gosti na predstavljanju bili su predstavnici drugih domoljubnih političkih opcija; Miroslav Škoro, Zlatko Hasanbegović i Željko Glasnović.

Programske smjernice:

Republika Hrvatska-republika ravnopravnih državljana

Nacionalnost će biti definirana po državljanstvu, a ne po etničkom podrijetlu. Na taj ćemo način sve pripadnike dosadašnjih nacionalnih manjina dići na razinu većinskog hrvatskog naroda te diskriminacija, bilo manjina, bilo većine, više neće biti moguća. Hrvatska neće bili država većine i manjina, već država svih ravnopravnih državljana.

Njegovanje tradicije, jezika, kulture i običaja pripadnika različitih etničkih skupina ne samo da će se održati, već će se i pojačati, a istovremeno će podjele po nacionalnoj osnovi kojima je opterećeno hrvatsko društvo nestati.

Promjena izbornog sustava – jedila izborna jedinica

Cijela Republika Hrvatska zajedno s dijasporom činit će jednu izbornu jedinicu. Tako će glas svakog hrvatskog državljanina vrijediti jednako. Broj mandata će biti proporcionalan broju glasova koje osvoji pojedina lista. Liste mogu biti stranačke, koalicijske i nezavisnih kandidata. Moguće će biti preferencijalno glasovati za tri kandidata. Uvest će se dopisno i elektronsko glasovanje.

Dekomunizacija Hrvatskog društva

Komunizam i njegovo totalitarno nasljeđe, koji i danas u Hrvatskoj onemogućuju napredak na gospodarskom i političkom planu, bit će, sukladno brojnim europskim rezolucijama, osuđeni jednako kao i svaki drugi oblik totalitarizma, poput fašizma.
– promjena preambule Ustava RH – kako se u Ustav ne bi trebao ubacivati pojam antikomunizam, ili bilo koji drugi „anti-,, pojam, a s obzirom na dvosmisleno značenje antifašizma u Hrvatskoj povijesti koje se često podudara s komunističkom ideologijom, taj će se pojam izbaciti iz preambule Ustava
– potaknut ćemo istraživanja i prihvaćanje stvarne povijesne istine, što će rezultirati prestankom nepotrebnih i neučinkovitih rasprava i podjela
– donošenje Zakona o lustraciji.

Promjena zakona o državljanstvu

Promijenit ćemo postojeći zakon o državljanstvu u smjeru olakšane i pojednostavljene procedure stjecanja državljanstva Hrvatima. Stjecanje hrvatskog državljanstva je pravo ali i čast i obveza prema hrvatskom narodu, stoga smatramo da treba postojati jasni restriktivni kriteriji za stjecanje hrvatskog državljanstva (poznavanje hrvatskog jezika je minimalni kriterij).

Reforma pravosuđa i program čiste ruke

– program ‘Riješen spis – rješavanje nagomilanih i neriješenih sudskih predmeta
– program ‘Čiste ruke’ – sankcioniranje nezakonitosti u pretvorbi i privatizaciji
– program ‘Pravna država na djelu’ – sprječavanje i sankcioniranje korupcije
– sustav u funkciji građana – uspostava učinkovitog pravnog i pravosudnog sustava.

Obiteljska i demografska politika

– uređenje poslovanja državne i lokalne uprave (neuređenost je glavni razlog odlaska mladih ljudi iz RH)
– ulaganje značajno većeg novca u pronatalitetnu politiku i usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života. Dječji doplatak za svu djecu, delimitiranje pronatalitetnog dodatka, uvođenje statusa ‘majke odgajateljice’, povećanje iznosa za rodiljni i roditeljski dopust, učinkovite subvencije za stambene kredite za mlade obitelji, olakšice kod kupovine vozila, fleksibilno radno vrijeme…
– usklađivanje svih zakona i propisa s dobrobiti obitelji. Promocija općeljudskih i nacionalnih vrijednosti kroz medijsku, kulturnu i odgojno-obrazovnu politiku

Odgojno obrazovni sustav

Strategiju razvoja školstva treba postaviti unutar ukupne razvojne strategije Hrvatske koju želimo vidjeti kao visoko razvijenu zemlju koja svoje gospodarstvo oslanja na vrhunska znanstvena i tehnološka dostignuća, ujedno čuvajući svoj identitet i temeljne vrijednosti hrvatskog naroda. Zato treba pojačati odgojnu komponentu u školama kao i povezanost roditelja sa sustavom.

Protivimo se pogrešno osmišljenoj i još gore provedenoj trenutnoj „kurikularnoj reformi”.

Kultura

Dokinut ćemo financiranje projekata koji zloupotrebljavaju umjetničku slobodu za blaćenje nacionalnog identiteta te nacionalnih i kršćanskih vrijednosti. Glavna strujanja u kulturi ponovno će biti okrenuta nečem zaista ‘uzvišenom’.

Ekologija

Proglašenje cjelokupnog Hrvatskog teritorija ekološkim dobrom.

Monetarna politika

Zalažemo se za monetarni suverenitet, što znači da smo za ostanak kune odnosno protiv uvođenja eura.

Civilno društvo

Neizostavni i jedan od glavnih kriterija financijske državne potpore projektima udruga bit će brojnost članstva i korisnika projekta. Na taj će se način potaknuti razvoj zaista civilnog društva, a dokinuti financiranje „udruga” koje gotovo da i nemaju članova, a trenutno dobivaju ogroman novac i imaju presudan utjecaj u civilnom društvu, a najčešće djeluju protiv temeljnih nacionalnih vrijednosti.

Upravljanje nacionalnom sigurnošću

Preuzimanje upravljanja nacionalnom sigurnošću. Taj složen postupak dotiče sve aspekte vanjske i unutarnje djelatnosti Republike Hrvatske.

Gospodarstvo – Novi New deal za Hrvatsku

Primjena načela „gospodarskog patriotizma” u svim gospodarskim sektorima, što podrazumijeva:
– jačanje i poticanje malog i srednjeg poduzetništva, temelja domaćih ulaganja i otvaranja novih radnih mjesta
– žurno proglašenje Hrvatskoga gospodarskog pojasa
– provođenje programa “živo selo”
– promicanje prioriteta realne, a ne Spekulativne fiktivne ekonomije
– uspostava i jačanje regulatorske uloge Narodne Banke koja treba jamčiti monetarni suverenitet
– „uređenje” državne uprave, smanjenje troškova uprave, pa i broja općina, pošteno i učinkovito upravljanje (načelo „ nijedna državna institucija ne smije tražiti od građana nijedan dokument koji može dobiti od druge državne institucije”)
– reindustrijalizacija Hrvatske kroz razvoj novih proizvoda i usluga
– poticanje IT industrije, poljoprivrede i ribarstva
– oslobođenje hrvatskog gospodarstva od „trgovačkog lobija” i uvozne politike.

Migracijska politika

Jačanje kontrole na granicama i provođenje restriktivne migracijske politike. Suvremene masovne migracije ne tretiramo samo kao sigurnosni problem već kao potencijalnu identitetsku i kulturološku ugrozu. U tom smjeru Hrvatski suverenisti dijele zajedničke stavove zemalja članica V4 po pitanju migracija i protive se politici kvota EU.

Odnos prema iseljeništvu

Jače i funkcionalnije povezivanje iseljene i domovinske Hrvatske kroz konkretne projekte te stvaranje učinkovitih mehanizama za povratak u domovinu.

Zaštita dostojanstva Domovinskog rata i hrvatskih branitelja

Sve javne organizacije i politike u našoj domovini nikada ne smiju zaboraviti najveće postignuće hrvatskih branitelja i pobjedničkog Domovinskog rata koji su oni hrabro vodili, a to je obrana, međunarodno priznanje i oslobađanje trećine teritorija naše domovine.
– onemogućavanje daljnje marginalizacije, getoizacije ili zapuštenosti branitelja
– sustavna i dobro organizirana skrb i pomoć u rješavanju problema
– edukacijski programi resocijalizacije i uključenja u tržište rada
– blokiranje Srbije u pristupnim pregovorima o članstvu u EU dok ne pruži sve dostupne informacije o nestalima i masovnim grobnicama te ne pokrene plaćanje ratne odštete.

Hrvatska na geopolitičkoj karti Europe

Borba za nacionalni identitet je ključna za opstanak i prosperitet hrvatskog naroda.
Hrvatsko geopolitičko gravitacijsko središte nije Jugoistočna Europa, već Sredozemlje i policentrični srednjoeurospki prostor (s posebnim naglaskom na područje Višegradske skupine) s kojima dijelimo zajedničke povijesne, kulturološke i vjerske vrijednosti.
EU vidimo kao savez suverenih država – želimo da više ingerencija imaju nacionalni parlamenti a manje Bruxelles.

Hrvati u BiH – ostvarivanje pune konstitutivnosti hrvatskog naroda u BiH kao minimalno ustavno pravo, dok pripadnici hrvatskog naroda u BiH imaju apsolutno pravo na svoju suverenost u okviru bilo kakve rekonfiguracije zajedničke države BiH, sa srpskim i bošnjačkim narodom.

Hrvatska vanjska politika treba promicati i braniti prvenstveno nacionalne geopolitičke, gospodarske i kulture interese, po načelu nacionalnog suvereniteta i neovisnosti, te geopolitičke multipolarnosti.

Recommended Posts