UVOD

Europa prolazi kroz jedan vrlo turbulentan period. U prethodnom mandatu EU je bila suočena s migrantskom krizom, Europskom krizom i jedna od članica odlučila je napustiti Europsku uniju.

Također vidimo i duboko rascjepljenje između Istočnih i Zapadnih zemalja članica.

U ovom izbornom periodu za 2019. Izbora za Europski parlament, ciljevi ECPM-a su pokazati kako se želimo suočiti sa izazovima s kojima se suočava EU-a i vizija ECPM-a je učiniti Europsku uniju boljim mjestom.

Izazovi su također vidljivi u mnogim EU zemljama gdje se naše stranke suočavaju sa kontinuiranim pritiscima aktivista NGO-a radikalno lijevo-liberalne agende čiji je osnovni cilj promijeniti temeljni koncept čovječanstva.

S druge strane imamo prisutnost radikalnog desnog krila stranke koji zastupaju pogled o čovječanstvu i društvu koji ne odgovara našem kršćanskom pogledu na ljudsko dostojanstvo i odnose u društvu.

U isto vrijeme imamo značajan ekonomski rast u EU. To su dobre vijesti za mnoge obitelji kao i nezaposlenost koja se polako, ali stalno smanjuje.

Međutim to je izazov za smiriti ekonomski rast s potrebom za održivim resursima. Osim toga, osnovna ekonomska nejednakost ostaje jer ekonomski rast i zapošljavanje ne podižu sve Europljane i članice EU-a u istom stupnju.

Zaduženja i dalje stoje nad europskim gospodarstvima.

U ovim svim događanjima i kretanjima kroz europske izbore u svibnju 2019., ECPM želi biti jasan u svojim temeljnim vrijednostima i nastaviti doprinositi ljudskom procvatu i dati odgovore na te izazove.

ECPM prihvaća Europsku uniju kao političku i društvenu stvarnost  te ima konstruktivni ali kritični pristup trenutnom stanju EU-a. U mnogim slučajevima postoji potreba da se smanji razina uključenosti institucija EU-a. Iz tog razloga ECPM predlaže striktno poštivanje principa supsidijarnosti i jasne reforme u kojima su još uvijek potrebne institucije EU-a i propisi EU-a. Mi smo stranka koja napreduje i shvaća da živimo u svijetu koji u mnogim aspektima shvaća da je EU jednostavno nužna. Nadalje priznajemo stabilnost u Europi kojoj je pridonijela EU. To dovodi do pristupa u kojem su nacionalna i pitanja na razini EU-a navedeni u ovom manifestu, u kojem se nadležnost EU jasno razlikuje na nacionalnih kompetencija.

Kao ECPM članovi nalazimo jedni druge u ključnim pitanjima o kojima se slažemo. To je naša snaga u kojoj dijelimo osnovne vrijednosti i ciljeve i možemo raditi zajedno bez obzira na razlike o pojedinim pitanjima. Svi zajedno imamo nadu u Europu u nadolazećim godinama i osjećamo odgovornost  raditi na Europi u kojoj se život cijeni i društvo je plodonosno na takav način da može biti blagoslovljeno mirom i stabilnošću za generacije koje dolaze.

Glasajte za ECPM članove i imajte vjeru u svoj glas.

 1. EUROPA LJUDSKOG DOSTOJANSTVA

Ljudsko dostojanstvo izražava suštinsku(ili unutarnju?) vrijednost svakog ljudskog bića. Ona je nepovrediva i mora se poštivati i štititi, kako je navedeno u članku 1.Povelje EU-a o temeljnim pravima. Vjerujemo da je i ovaj univerzalni princip počiva na čovjeku koji je stvoren na sliku i priliku Boga.

Bioetika

Život je božji dar i treba biti zaštićen od začeća do prirodne smrti. ECPM vjeruje da živahna i pozitivna Europa treba slaviti i promicati život. Zbog načela supsidijarnosti ECPM vjeruje da se europske institucije nebi trebale miješati u bioetička pitanja i definiciju života. Nažalost, europske institucije promoviraju i financiraju anti-životni pogled(pogled protiv života?). ECPM poziva na skromniji i objektivniji stav o ovom pitanju. Ljudsko dostojanstvo je osnovno ljudsko pravo. ECPM vjeruje da i europske institucije i države članice trebaju uvijek podržavati načelo ljudskog dostojanstva , od začeća do prirodne smrti.

Prava djece

Prava djece navedena su u Povelji EU-a o Temeljnim pravima (članak 24/2) i Konvenciji o pravima djeteta (UN-a 1989.)(Članak 3). ECPM podržava princip „najbolji interesi djeteta“ da trebaju biti primarna razmatranja u svim akcijama koje se odnose na djecu i koje poduzimaju javne vlasti na europskoj i nacionalnoj razini.

Prava djece započinju od začeća. Nerođenu djecu treba uključiti u pravo na život. Stoga podupiremo sve vrste podučavanja i podrške za buduće majke.

Djeca su posebno osjetljiva na socijalnu isključenost, nasilje i zlostavljanje. Međutim ECPM naglašava da su održive politike u korist obitelji najučinkovitiji način za poboljšanje životnih uvjeta i mogućnosti. Roditelji imaju prirodni interes u zaštiti prava svoje djece. EU zakon i nacionalno zakonodavstvo moraju jamčiti uravnotežena prava za oboje.

Sloboda obrazovanja

ECPM primjećuje da se EU nastojala intenzivno miješati u školske programe ukazujući na specifičan oblik obrazovanja. Uvjereni smo da roditelji trebaju imati slobodu izbora koje vrijednosti i uvjerenja žele prenijeti na svoju djecu. EU nije kompetentna za odlučivanje o takvim temama. To je slučaj za države članice da o tome odlučuju.

Obrazovanje je vrlo važno za djecu kako bi imala dobru budućnost. ECPM stoga podupire obrazovanje koje nastoji izvući najbolje od djece. Pozivamo vladu da se brine o školama u zajednici, da ulažu i pružaju potporu u njima kako bi djeca mogla ići u škole u blizini svojih domova. U određenim okolnostima školovanje kod kuće može biti dobra alternativa.

Starenje

Zahvaljujući  boljoj zdravstvenoj zaštiti, naše društvo stari. Mnoge starije osobe, posebice samci suočavaju se s poteškoćama u tome. ECPM vidi te probleme i želi ih riješiti. Mi držimo do starenja s dostojanstvom. Naše starije ljude treba tretirati sa poštovanjem i zahvalnošću i naša društva trebaju ih cijeniti i brinuti se za njih. Vjerujemo da bi neformalna i prilagođena skrb trebala biti prioritet.

Posebice ljudi koji se brinu o svojim susjedima ili članovima obitelji trebaju dobiti financijsku potporu za svoj rad.

Kada se približava kraj života, ECPM vjeruje da se treba podržati palijativna skrb. Prekidanje života kada „nije dostojno živjeti“ nije naša opcija, jer je život dan i stvoren od Boga.

Vjerujemo da sa društvenom mrežom, prilagođenom brigom, životnim trenerom za mentalno zdravlje i palijativnom skrbi, život može biti dostojan do same smrti( do samog kraja?).

Invalidnosti

ECPM vjeruje da je svaki život važan, iako ga se ne smatra kao savršenim. Osobe sa invaliditetom su u potpunosti dio našeg društva, bez obzira jesu li fizički ili mentalno onesposobljeni. Pozivamo zemlje da podrže osobe sa invaliditetom, kako financijski tako i sudski.

Online seksualno zlostavljanje djece

ECPM je ozbiljno zabrinut zbog seksualnog zlostavljanja djece na internetu što predstavlja ozbiljno kršenje temeljnih prava djece. Definiciju seksualnog zlostavljanja djece treba razjasniti u međunarodnom kontekstu. Djeca trebaju biti informirana na jednostavan i prijateljski način o rizicima i posljedicama korištenja osobnih podataka i fotografija na internetu. Njihovi osobni podaci moraju biti propisno zaštićeni. Za sve ove svrhe, dužnosnici za zaštitu djece, pedijatri i organizacije djece i mladih moraju igrati aktivnu ulogu u podizanju svijesti o ovoj temi, a već postojeće  zakonodavstvo EU (Direktiva 2011/92) o ovoj temi treba strogo provoditi.

Djeca izbjeglice

Čvrsto vjerujemo da bi države članice trebale surađivati u pružanju potpore sustavima za zaštitu djece u kojima bi se trebali uzeti u obzir najbolji interesi djeteta, bez obzira na njihov status. Briga koju izbjeglički maloljetnici dobivaju (na prijemu brige?) je ključni faktor u njihovoj dugoročnoj prilagodni i treba biti regulirana na nacionalnoj razini. ECPM predlaže da djelovanje na europskoj razini treba biti komplementarno s mjerama država članica.

 • GOSPODARSTVO KOJE RADI ZA ČOVJEČANSTVO I PLANETU

ECPM ima relacijski pogled na gospodarstvo i razumije da je svrha svih gospodarskih aktivnosti podupiranje života i unapređenje blagostanja za sve. Smatramo da su načela slobodne trgovine i otvorenog tržišta gospodarstva vrlo važna za europska gospodarstva, ali uz odgovarajuće provjere i ravnoteže koje rješavaju pitanja poput ekoloških standarda i utaje poreza.

Kraj statusa quo i cesta naprijed

ECPM je zabrinut da trenutna uobičajena praksa u ekonomskoj reformi  glavnih stranaka odi rastu koji ne znači mnogo ekonomičniju dugoročnu sigurnost za mnoge ljude. Mi vjerujemo da reforma mora imati pozitivan učinak na sve sudionike u gospodarstvu uključujući financijska tržišta, dioničare i multinacionalne tvrtke. ECPM razmatra buduće reforme EU-a koje bi se trebale temeljiti na širem i više uključenim sudionicima koji se temelje na interesnim skupinama s posebnim naglaskom na okoliš.(??)

Iz ovog pristupa gospodarstvu može se izvesti niz ključnih ciljeva za gospodarsku politiku EU-a i nacionalne ekonomske politike.

Ekonomska politika treba težiti ekonomiji koja :

 • Usmjerena na ljude i nije financijski usmjerena
 • Primjenjuje potencijal tehnologije poštujući ljudsko dostojanstvo
 • Inzistira na transparentnosti
 • Razvija dugoročno razmišljanje
 • Što je više moguće uključujući i ne podliježe pritiscima stečenih interesa na račun drugih sudionika i ne narušava vladavinu prava i demokraciju

Na temelju tih načela ECPM je iznio nekoliko preporuka za politiku na razini EU-a i na razini država članica.

Ciljevi za reformu europskog gospodarstva

Na razini EU- treba uvesti mjere koje omogućavaju politikama EU-a da  koriste sve sudionike u gospodarstvu. Na razini država članica : posebnu pozornost treba posvetiti rješavanju duga i poboljšanju fiskalne transparentnosti.

Inovacija: Istraživanje i Razvoj

ECPM podržava ulaganja u inovacije jer vjeruje da Europa može dodatno ojačati svoju poziciju u svijetu kao tehnološko središte dodjeljivanjem više sredstava za Istraživanje i Razvoj.

Pravci Istraživanja i Razvoja Vlada bi trebala ulagati prema:

 1. Pružanje podrške kreativnim poduzetnicima u smislu trenera i objekata kako bi im se pomoglo preživjeti i rasti i omogućiti tržištu usvajanje inovacija.
 2. Definiranje nekoliko ključnih tehnoloških područja u kojima bi vlade željele ulagati, kao što je „klaster pristup“, gdje se postojećim jakim poslovnim klasterima pomaže da postanu još inovativnije i konkurentnije u svijetu.
 3. Provedba „željenog pristupa smjernicama“ za inovacije s naglaskom na inicijative istraživanja i razvoja koje čine gospodarstvo zelenijim, kao što su povezane s održivom energijom, izgradnjom i proizvodnim tehnologijama.
 4. Podizanje prosječne razine obrazovanja građana.
 5. Borba protiv korupcije i provedba vladine odgovornosti.

Održivost, Industrija i Poljoprivreda

ECPM vjeruje da su održivost, industrija i poljoprivreda zemalja članica EU  međusobno ovisne i kao takve, klimatske promjene su fenomen koji se treba rješavati zajedno na razini EU-a.

Održivost

ECPM vjeruje da je mudro upravljanje biblijski zadatak i da EU može biti pokretačka snaga za održivu Europu jer može odlučiti o ciljevima za smanjenje emisija stakleničkih plinova kao što je CO2, za uštedu energije i obnovljivu energiju.

Agrokultura i ribarstvo

ECPM se zalaže za potporu EU za reformu gospodarstva u državama članicama  ali vjeruje da nebi trebalo biti uvjeta u kojem smjeru bi trebalo krenuti. ECPM dakako želi vidjeti reforme EU-a u svojoj Zajedničkoj Poljoprivrednoj Politici (CAP) s ciljem utvrđivanja ciljeva i ne fokusiranja na specifične metode. Što se tiče ribarstva, ECPM vjeruje da bi trebalo biti prioritet za EU institucije da ispune obećanje o regionalizaciji i da bi se energetska baza trebala pomaknuti iz Bruxella u regije.

Industrija i transport

ECPM podržava i potiče zagovaranja zelenih održivih industrija u EU-u, da ima vodeću ulogu u inovacijama i osiguranje da plaća onečišćivač. ECPM nadalje vidi da je glavna uloga EU-a osigurati da sve članice EU-a  potiču čistu i zelenu industriju. Što se tiče područja prijevoza, ECPM podržava postojeće politike, ali i dalje poziva na provedbu načela supsidijarnosti, čime bi se državama članicama EU-a omogućilo da imaju slobodu da oblikuju vlastite politike za koje modalitete transporta daju prednost infrastrukturi koju grade.

Zaštita okoliša

ECPM smatra zaštitu okoliša vrlo važnim pitanjem EU-a. Odgovorni smo za zaštitu okoliša ne samo zbog prirode, već i zbog sadašnjih i budućih generacija. ECPM vjeruje da se tehnološke inovacije mogu koristiti za zaštitu okoliša, smanjiti negativan učinak koji mi izazivamo, te pružiti energiju i resurse koji nam trebaju za život.

 • Zdrave obitelji i zdravi brakovi

Zdrave obitelji su temelj zdravog društva. Vjerujemo da su stabilni, ljubavni odnosi između roditelja ključni za dobrobit njihove djece. ECPM prepoznaje obitelj kao najvažniju društvenu cjelinu, prije države ili bilo koje druge grupe ili zajednice. ECPM poziva Europsku uniju da poštuje suverenitet obitelji temeljenu na braku između muškarca i žene. ECPM je također umoran od političkog usredotočenja na „autonomnom pojedinca“. Vjerujemo da kvaliteta života čovjeka  ovisi o kvaliteti odnosa sa drugima, a najjača i najranija veza u životu je obitelj.

Obitelj je mikro društvo u kojem se prenose osnovne vještine i iskustva. ECPM promiče politike koje će povećati sposobnost pojedinaca da stvaraju i žive u cjeloživotnim predanim odnosima – u braku i obitelji. Danas je sve više i više obitelji u krizi. Cijenimo savjetovanje i čvrsto stojimo za prava djece  u slučaju da dođe do raskida odnosa.

Obiteljska politika je prije svega pitanje nacionalne politike. Na temelju načela supsidijarnosti, europske institucije ne bi smjele utjecati na obiteljske politike. Međutim, mnoge teme u kojima EU ima ovlasti donositi zakone odnose se na obiteljsku politiku, kao na primjer radno zakonodavstvo. Na nacionalnoj razini, ECPM promiče politike koje podržavaju roditeljstvo i stvaraju uvjete koji pogoduju podizanju djece. Čvrsto vjerujemo da politike koje potiču pomirenje između kvalifikacija, sudjelovanja na tržištu rada i obiteljskog života dugoročno pozitivno utječu na gospodarski rast. Vjerujemo da su društva koja su ukorijenjena u snažnim obiteljima više relacijska, suosjećajna i održiva.

Muškarci i žene trebaju imati izbor između usluga skrbi za djecu i manjeg broja sati za brigu o djeci, osobito ako se radi o djeci s teškoćama u razvoju. Ulaganje u djecu je ulaganje u budućnost i društvo. Roditelji ne bi trebali biti financijski kažnjeni zbog preuzimanja odgovornosti za odgoj svoje djece. Pravi uvjeti su posebno važni za samohrane roditelje. Stoga su fleksibilnost i prostor za rad sa skraćenim radnim vremenom, dovoljno rodiljnog i roditeljskog dopusta i mogućnosti za brigu o djeci unutar tvrtki od ključne važnosti. ECPM također podržava programe koji će smanjiti ovisnosti i nasilje među mladima i sve ostale čimbenike koji im onemogućavaju da ostvare stabilan i sretan obiteljski život.

U obiteljskoj politici važno je dotaknuti budućnost niže obrazovane radne snage u Europi. Sve više radnih mjesta za osobe s nižim obrazovanjem zamjenjuju informatizacija i automatizacija proizvodni/poslovnih procesa temeljenih na umjetnoj inteligenciji. Iako turizam kao sektor povećava širu Europu i predstavlja glavni sektor koji nudi radna mjesta za osobe s nižim obrazovanjem, ne može se poreći opasnost od povećanja dugotrajne nezaposlenosti, posebice u ovoj ranjivoj kupini stanovništva. Dugoročna održiva rješenja za ovaj problem nezaposlenosti zahtijevaju pažljivo razmišljanje i planiranje. Bazirajući se na kršćanskim načelima, ECPM se snažno zalaže za politike uključene Europe, koje bi trebale pružati podršku državama članicama i pojedinim regijama u politikama kako bi izbjegli gubitak kontakta s dostupnim mogućnostima zapošljavanja. Izgradnjom inovativnog gospodarstva izbjegli bismo migraciju iz siromaštva ili nužnosti iz srednje/istočne Europe u zapadnu Europu, što ima veliki i negativan utjecaj na dijelove obitelji koje su ostavljene iza sebe.

 • Sloboda, sigurnost i stabilnost

Prava sloboda vjere, savjesti i izražaja dolazi do izražaja jedino kroz odnose sa onima koji osjećaju, razmišljaju i funkcioniraju drugačije. ECPM vjeruje da mora postojati temeljna sloboda neslaganja sa pogledom većine o bilo kojoj temi. Europska unija i njezine članice moraju promicati kulturu slobode i čvrsto podupirati one koji brane i promiču slobodu u svojoj državi ili regiji

Vanjski poslovi

ECPM pristup vanjskim poslovima se bazira na kršćanskom razumijevanju ljudskog dostojanstva. To znači da je svako ljudsko biće jednako vrijedno kao bez obzira na etničku pripadnost ili spol. Osnovna sloboda kao sloboda religije i vjere, sloboda izražavanja i političke slobode su zaštitne mjere i praktično izražavanje razumijevanja ljudskog dostojanstva. Čvrsto smo uvjereni da je širenje temeljnih sloboda ključno za razvoj sigurnije i stabilnijeg svijeta.

O izbjegličkoj krizi: ako zemlje Bliskog Istoka, Sjeverne Afrike i Središnje Azije budu implementirali osnovnu slobodu i ako ta sloboda i ako te slobode postanu korijen u njihovim društvima, ne samo da će donijeti razvoj nego će i znatno smanjiti izazove integracije u Europi. To je najizravniji način rješavanja islamskog fundamentalizma podržavanjem kulture koja više neće biti plodno tlo za terorizam. Zemlje članice trebaju sudjelovati u aktivnoj potpori državama ili regijama koje provode temeljne slobode i dati ima povlašteni tretman. EU-trgovinski sporazumi trebaju se temeljiti na ljudskom dostojanstvu i podržavati razvoj slobodnog društva. Ovaj pristup počiva na zajedničkom radu država članica EU-a koje jedino zajedno mogu odlučiti gdje je potrebno zajedničko djelovanje o vanjskim poslovima.

Vanjski poslovi i dalju su u nadležnosti država članica. EU se može uključiti samo angažiranjem s državnim akterima i nedržavnim akterima i provedbom programa za taj cilj. Podržavanje Izraela je važno za pojasniti zemljama Bliskog istoka i Srednje Azije da su zemlje članice  EU-a ozbiljne u svojoj predanosti  temeljnim pravima i slobodama. ECPM naglašava potrebu da se podupire sigurnost Izraela i da bude jasna o njegovim pravima na postojanje.

Rusija i Kina trebaju razumjeti da zemlje članice EU-a ne podupiru vanjsku agresiju i ekspanziju i da se dobar odnos sa EU-om može postići samo ako se zaustave agresivne ambicije.

Sigurnost

Vojna suradnja

ECPM čvrsto vjeruje da se  europska vojna suradnja može jedino najbolje provesti u okviru Sjeveroatlantskog saveza (NATO).  Iako je specifičan interes EU sigurnost i stabilnost europskog kontinenta, taj zajednički europski interes ne znači da vjerujemo da bi EU trebala imati vlast nad (europskim) ili čak integriranim oružanim snagama.

Suradnja EU-a trebala bi se stoga usredotočiti na obrambene mjere koje su u interesu svih. Cilj obrambene suradnje između država članica trebao bi biti stvaranje veće dostupnosti i omogućavanje tehničke suradnje. Međutim, trenutni prijedlozi za PESCO i jedinstveno tržište obrane nisu, prema ECPM-u, najbolje rješenje.

Umjesto toga predlažemo:

1.Modularniji i fleksibilniji kapacitet obrane investirajući u modularne platforme sa boljim standardizirajućim oružjem i senzorima

2.Okvir EU-a (EUBG), ali samo na dobrovoljnoj osnovi. Te strukture bi trebale biti modularne i u skladu sa NATO standardima, procedurama i obukom.

3. Standardizirani sastavi jedinica kako bi nacionalne jedinice mogle….(dalje ovaj dio rečenice ne mogu si prevest smisleno??)

Granična sigurnost

Neke zemlje članice su na neki način odgovorne za vanjske granice, dok druge uživaju korist od toga. Otkad je kontrola vanjskih granica od velike važnosti za sve uključene zemlje, ona nebi trebala biti isključiva odgovornost samo za „graničnu“ zemlju. Stoga predlažemo da su vanjske granice EU-a također odgovornost EC-a / EEAS-a, što znači da ako treće zemlje krše vanjske granice, treba dati čvrst odgovor kako bi se zaštitili naši europski interesi. Zemlje članice EU-a trebale bi više podržavati zemlje s vanjskim granicama EU-a, kako u financijskom tako i materijalnom smislu

Cyber(kibernetička?, nisam bila sigurna koju opciju staviti?) sigurnost

ECPM vjeruje da sve države članice trebaju imati svoje kibernetičke jedinice koje bi trebale biti međusobno povezane. Sve države članice trebaju imati zajedničku baznu razinu kada je kibernetička sigurnost u pitanju.  Nadalje, na razini UN-a bi se trebala uspostaviti pravila za kibernetičko  ratovanje i bespilotne (autonomne) sustave. I na razini EU-a i na nacionalnoj razini bilo bi vrijedno razmotriti ideju operativnih rezervnih kibernetičkih-jedinica.

Anti-terorizam

ECPM je vrlo dosljedan u izražavaju da se terorizam može učinkovito rješavati samo ako se njega rješava iz njegovih korijena. Konačno, svaki oblik terorizma počinje ekstremističkom ideologijom koja potiče nasilje kao sredstvo za postizanje političkih ciljeva. Borba protiv terorizma u Europi ne može se odvojiti od vanjske politike i potrebe za postavljanjem novih prioriteta.

Hitno je učiniti sljedeće:

1.Preispitati sve programe pomoći i drugu potporu koja se daje subjektima izvan EU-a i trećih zemalja kako bi se osiguralo da financiranje ne završi u rukama ekstremista.

2. Povećati djelotvornu prekograničnu obuku državnih službenika i službenika u policijskim i pravosudnim odjelima;

3. Učinkovita razmjena podataka između država članica EU-a o osumnjičenima za terorizam ili onima koji su povezani s njima, kao i ekstremističkim propovjednicima;

4. Države članice s velikom prisutnošću zajednica iz regije MENA mogle bi razmotriti razvijanje sličnih smjernica za (vjerske) vođe koji su čvrsto povezani s trećim zemljama;

5. Učinkovito praćenje tokova izbjeglica i razvoj strategija unutar centara za azil u suradnji s onim državama članicama koje su najviše pogođene;

6. Sve postojeće strukture na razini EU-a koje se bave terorizmom trebale bi dobiti sredstva i podršku koja će im omogućiti učinkovitiju suradnju sa zemljama članicama gdje je to potrebno

 • Borba protiv modernog ropstva

Moderno ropstvo je ultimativni dehumanizirajući čin koji smanjuje ljude na trgovinske objekte. Ono iskrivljuje odnose i ozbiljno povređuje ljude, što otežava ponovno uspostavljanje novih zdravih odnosa. Većina žrtava koristi se za prisilni rad ili trgovinu ljudima i seksualno iskorištavanje. Budući da je trgovina ljudima prekogranični kriminal, borba protiv njega zahtijeva međunarodnu suradnju. ECPM se snažno zalaže za nordijski model borbe protiv ovog kriminala, koji je usmjeren na kriminalizaciju klijenta i trgovca ljudima.

Trgovina ljudima za radnu eksploataciju je i dalje u porastu. ECPM vjeruje da je učinkovit način rješavanja ovog problema usmjeravanje napora u borbi protiv ovog kriminala na svim razinama opskrbnog lanca, s naglaskom na one sektore koji imaju visok rizik od iskorištavanja (npr. Tekstil, poljoprivreda, turizam).

ECPM podržava napore EU-a da osigura adekvatnu nacionalnu provedbu Direktive o borbi protiv trgovine ljudima iz 2011. godine.

 • Reforma Europske unije

ECPM smatra da je potrebno reformirati način na koji Europska unija radi i djeluje kako bi ona mogla biti instrument mira koji omogućuje učinkovitiji gospodarski rast i kulturnu razmjenu. Vjerujemo da bi trebalo biti manje propisa i više se usredotočiti  na jačanje temeljnih vrijednosti EU-a, kao što su načela supsidijarnosti, solidarnosti i različitosti, zajedno s vrijednostima slobode, upravljanja, odgovornosti i ljudskog dostojanstva.

ECPM vjeruje da bi se reforma trebala odvijati u sljedećem smjeru:

1.Više kontrole i uključenost nacionalnih vlada;

2.Usredotočiti se na ideju Europske zajednice, a ne Unije;

3.Reduciranje birokracije koju će pregledati EU agencije i eliminirati one koje nisu uspješne;

4.Pomak od pristupa „jedna veličina za sve“ prema  „nacionalne potrebe koje olakšavaju jednu veličinu“;

5. Davanje prioriteta politici susjedstva EU-a u odnosu na pristupanje EU-u (tj. Usmjerenost EU-a na pružanje više mogućnosti za partnerstva sa zemljama koje nisu članice EU-a bez izravnog ostvarivanja njihovog članstva);

6. Olakšavanje i organiziranje suradnje (tj. na transnacionalnim pitanjima kao što su energetska sigurnost i zaštita; u formuliranju pravila o poreznim oazama i oporezivanju multinacionalnih kompanija);

7. Povremeno preispitivati zakonodavstvo i poboljšavati odnose između institucija EU-a i država/nacionalnih aktera;

8. Potrebno je preispitati financiranje određenih ideoloških skupina i praksi koje ne spadaju u nadležnost EU.

 • Očuvanje kršćanske kulture i baštine

ECPM prepoznaje kršćanske korijene država članica EU-a i vjeruje da u toj baštini postoji vrijednost. Ključni aspekti ovog kršćanskog kulturnog nasljeđa također stoje u osnovi Europske unije, a to su: sloboda, solidarnost, pomirenje, ljubav, istina i poštovanje života. ECPM stoga nastoji nastaviti graditi na vrijednostima utemeljenim u našem zajedničkom kršćanskom temelju i protivi se sekularnim, antireligijskim ideologijama, kao i protiv članstva Turske u EU.

ECPM se bavi situacijom kršćana u današnjem svijetu, jer kršćanstvo obuhvaća najviše progonjenu religiju u svijetu. Druge religije, poput budizma i islama, također se suočavaju s progonom u različitim zemljama. Stoga promičemo i zagovaramo slobodu vjeroispovijedi kao prava za svakoga, bez obzira na njihova vjerska uvjerenja. ECPM razumije slobodu vjeroispovijesti i uvjerenja kao pravo koje treba štititi za svakoga – svaka osoba ima pravo na izražavanje svojih uvjerenja.

Istovremeno, postoji mnogo izazova za slobodu vjeroispovijesti ili uvjerenja i slobodu savjesti u Europi, npr. obrazovanje, medicinsko područje, javno ispovijedanje vjere itd. Država je dužna poštivati ​​pravo na slobodu savjesti, jer je to pravo sadržano u međunarodnom i europskom zakonodavstvu o ljudskim pravima. Vjerujemo u važnost koncepta prigovora savjesti i razumne prilagodbe kao alata koji osiguravaju uživanje slobode vjeroispovijesti i izražavanja svih građana kako bi mogli živjeti u miru i harmoniji i prihvaćati njihovu različitost.

1.EU bi se stoga trebala suzdržati od provedbe zakonodavnih inicijativa koje ne poštuju načelo supsidijarnosti;

2. EU treba prepoznati ulogu organizacija utemeljenih na vjeri, dati im više slobode i omogućiti im da djeluju u skladu s njihovim temeljnim načelima;

3. Države članice EU-a trebaju se poticati da omoguće svojim građanima da u potpunosti ispoljavaju svoju vjeru ili uvjerenje u privatnom ili javnom životu, koristeći se konceptom razumne prilagodbe