Pristranost pučke pravobraniteljice u slučaju Marka Perkovića Thompsona

Član predsjedništva Hrvatskih suverenista Davorin Karačić osvrnuo se na pristranost pučke pravobraniteljice u slučaju provale na terasu Marka Perkovića Thompsona.

U odnosu na izvješće pučke pravobraniteljice Republike Hrvatske za 2021. godinu, u dijelu koji se odnosi na dobro poznati slučaj Marka Perkovića te Danke Derifaj odnosno sumnje na učine kaznenih djela iz čl. 141. i dr. KZ-a, kao punomoćnik Marka Perkovića, ističem kako je je izviješće u opisanom dijelu bespredmetno te izlazi van nadležnosti funkcije pučkog pravobranitelja.

Naime, funkcija pučkog pravobranitelja, kao takva definirana odredbama Zakona o pučkom pravobranitelju, u odredbama čl. 2. i 4. Zakona, ne služi davanju političke ili svjetonazorske podrške određenim pojedincima ili grupama, kako to u konkretnom slučaju djeluje, nego zaštiti pojedinca od nezakonitog i nepravilnog rada određenih državnih tijela i ustanova definiranih u odredbi čl. 4. Zakona.

Kako nije razvidno kojim je to djelovanjem te od strane koje ustanove ili tijela državne vlasti, povrijeđeno kakvo pravo Danke Derifaj, opisani dio izvješća više djeluje kao davanje političke potpore te, što je još opasnije, kao pritisak na pravosudna tijela Republike Hrvatske budući je protiv Danke Derifaj podnijeta kaznena prijava, uz prijedlog za kazneni progon, a poradi sumnje na učin kaznenih djela iz čl. 141. i dr. Kaznenog zakona.

Stoga, kao jedina osoba koju je u ovom konkretnom slučaju pučka pravobraniteljica trebala uzeti u zaštitu je upravo Marko Perković koji se putem kaznene prijave obratio tijelima kaznenog progona, a radi zaštite svojih Ustavom RH zajamčenih prava, pa i putem kaznenog postupka protiv osoba za koje postoji sumnja da su ta ista prava, povrijedila, počinivši kazneno djelo.

Podsjećam kako je Ustavom Republike Hrvatske, u odredbi čl. 29. , propisano pravo pojedinca pa time i obveza Republike Hrvatske, da se u razumnom roku, pred nepristranim sudom, odluči o pravima i interesima građanina.

Kako je od podnošenja kaznene prijave proteklo vrijeme od preko 14 mjeseci, a nema saznanja o poduzimanju izvidnih radnji od strane tijela kaznenog progona, jedina osoba čija su prava povrijeđena je, Marko Perković, kao i njegove obitelji.

Stavljanje na stranu određene osobe u konkretnom sporu, od strane visokih državnih dužnosnika koji prekoračuju granice svojih ovlasti, otvara mjesta sumnji u posredni pritisak na pravosuđe a radi donošenja odluke temeljen na političko svjetonazorskom kriteriju.


odvjetnik Davorin Karačić

Recommended Posts