“Smatram da Hrvatski suverenisti mogu donijeti stvarne promjene u Hrvatskoj, promjene za koje dosad nitko nije imao hrabrosti.”

8. KristinaGogić

Nezavisna kandidatkinja, Rođena u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu te istodobno pjevala u dječjem zbor Radiotelevizije Zagreb i dječjem opernom zboru Hrvatskog narodnog kazališta. Pohađala je srednju školu Matematičko-informatički obrazovni centar, a kasnije i Obrazovni centar za strane jezike gdje ju je odvela ljubav prema stranim jezicima koje uči od osnovne škole engleski i francuski, a kasnije i talijanski i španjolski.

Iako je bila izvrsna pjevačica nije nastavila školovanje u tom smjeru nego je upisala Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojemu je diplomirala 1991. godine te položila pravosudni ispit 1995. godine. Oduvijek je bila protivnik komunizma čak i u osnovnoj školi što se danas vidi kroz njezin rad na Zakonu o razotkrivanju informacija (lustracijski zakon). Borac je za ljudska prava, istinu, pravdu, pravnu državu i demokraciju, autorica je brojnih članaka i prezentacija iz područja zaštite ljudskih prava, europskog prava (EU Fondova) i Benefit Cost Analize te je članica brojnih udruga i društava putem kojih pomaže razvoju demokracije i poboljšanju društvenog života hrvatskih građana.

  • 1992. – 1993. Gradski ured za izgradnju i uređenje Grada Zagreba, pripravnica pa stručna suradnica – samostalni realizator ugovaranja, utuživanja i zastupanja u Pravnoj službi
  • 1993. – 1994. Partner Invest d.o.o., “Partner banka” d.d., pravnica- pravni poslovi ugovaranja i zastupanja
  • 1993. – 1994. Općinski i Županijski sud u Zagrebu – volonter iz radnog odnosa
  • 1994. – 2000. Pučki pravobranitelj – savjetnica u Uredu pučkog pravobranitelja (radila na predmetima iz gotovo svih podrucja koja su u nadleznosti Pučkoga pravobranitelja)
  • 2000. – Pucki pravobranitelj – savjetnica pučkog pravobranitelja za pravne poslove (prati i proučava propise iz područja pravosuđa, zaštite potrošača, besplatne pravne pomoći, zaštite prava u području gospodarstvai obrta, daje mišljenja i prijedloge o potrebi za izmjenama i dopunama propisa, izrađuje poticaje za izmjenu i dopunu zakona i propisa radi zaštite ustavnih i zakonskih prava građana, obavlja poslove nadzora nad radom državnih tijela, povremeno predstavljala Ured na sjednicama Odbora Hrvatskog sabora i prema potrebi ostalim sastancima, npr. sa predstavnicima međunarodnih organizacija koje su djelovale u Hrvatskoj iz područja zaštite ljudskih prava i sloboda, itd.). Radila na gotovo svim pravnim područjima tijekom niza godina koliko je zaposlena u uredu, a posljednje tri godine radi na području pravosuđa, besplatne pravne pomoći, zaštite potrošača, mirovinskom osiguranju, zaštite prava u području gospodarstva i obrta
  • 2009. – 2011. Vanjski suradnik Instituta za migracije i narodnost (radila na projektu o iseljenim Hrvatima u prekooceanskim zemljama, a najviše na području Sjeverne Amerike)

Službena web stranica:
www.kristinagogic.com