“Cilj nam je da Hrvatski sabor donosi zakone u interesu hrvatskog čovjeka, ne u korist interesnih skupina i raznoraznih lobija.”

5. PeroKovačević

Bivši saborski zastupnik, brigadir Hrvatske vojske i pravnik ekspert haaškog suda, rođen je 2. ožujka 1957. godine u Bosanskoj Dubici, Bosna i Hercegovina. U Zagrebu upisuje Pravni fakultet 1976. godine, a diplomu stječe 31. svibnja 1981. Dvije godine kasnije polaže državni stručni ispit, 1984. i pravosudni ispit.

Sudionik je Domovinskog rata od 1990. godine, brigadir Hrvatske vojske odlikovan visokim državnim odlikovanjima za ustrojstvo vojske i druge zasluge, te Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinski za promicanje moralnih vrednota.

Od 1990. do 1998. godine obavlja dužnost višeg savjetnika za izradu propisa, načelnika Odjela i uprave u Ministarstvu obrane, a od 1998. do 2000. dužnosti pomoćnika i zamjenika ministra hrvatskih branitelja. Od 2001. do 2003. godine radi kao pomoćnik glavnog državnog inspektora u Državnom inspektoratu.

Zastupnik je 5. saziva Hrvatskom saboru od 2003. do 2008. godine gdje je obnašao dužnosti člana Odbora za zakonodavstvo, Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbora za međuparlamentarnu suradnju te člana izaslanstva Hrvatskog sabora u Skupštini zapadnoeuropske unije. Potpredsjednik je i zastupnik u Gradskoj skupštini grada Zagreba od 2005. do 2009. godine.

Proglašen je najaktivnijim saborskim zastupnikom u 5. sazivu Hrvatskog sabora i sazivu Gradske skupštine Grada Zagreba 2005.-2009.

Autor je i suautor sam preko 200 stručnih i znanstvenih članaka iz područja obrane, nacionalne sigurnosti, rada državne uprave i područja radnog prava te mirovinskog i invalidskog osiguranja te 15 knjiga iz područja obrane, nacionalne sigurnosti, rada državne uprave i područja radnog i socijalnog prava.

Autor je i suautor svih temeljnih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja obrane i nacionalne sigurnosti počevši od Zakona o obrani, Zakona o službi u oružanim snagama RH, Plana obrane RH iz 1991. godine i Plana osvajanja vojarni JNA iz 1991. godine.

Pred međunarodnim sudom u Den Haagu, ima priznat status pravnog stručnjaka-eksperta za hrvatsko nacionalno zakonodavstvo u predmetu Tužiteljstvo protiv generala Gotovine, čermaka i Markača. Oženjen je i otac jedne kćeri.