“Napredak Europe moguć je jedino ako se narodi okrenu snažnim vrijednostima i jasnom identitetu.”

2. LadislavIlčić

Obiteljski čovjek – sa suprugom Lidijom ima šestero djece, kršćanski aktivist i političar, rođen 4. kolovoza 1970. u Varaždinu.

Predsjednik je stranke Hrast – pokret za uspješnu Hrvatsku od 2012. U tom se periodu Hrast profilirao kao autentična kršćanska stranka s parlamentarnim statusom, koja kao relevantan politički subjekt snažno utječe na političke trendove u Hrvatskoj.

Član je Predsjedništva Europskog kršćanskog političkog pokreta (ECPM), jedne od deset europskih stranaka. Član je i nekoliko međunarodnih organizacija koje promiču općeljudske vrijednosti.

Bio je saborski zastupnik od 2015.-2016.g., od 2016.-2017.g. posebni savjetnik ministra vanjskih poslova i potpredsjednika Vlade RH a od 2017.-2018.g. posebni savjetnik ministrice kulture. Od 2013.-2017. vijećnik u Gradskom vijeću grada Varaždina i predsjednik Odbora za prosvjetu, zdravstvo i socijalnu skrb u Gradskom vijeću Varaždina.

Jedan je od osnivača, a od 2008. – 2014. i predsjednik udruge Glas roditelja za djecu – GROZD. Pokretač je brojnih akcija u civilnom društvu.

Od 2001.-2009. član Vijeća za obitelj Hrvatske biskupske konferencije, a od 2009. do danas član Vijeća za laike Hrvatske biskupske konferencije

Po zanimanju akademski glazbenik – violinist i profesor violine. Diplomski i postdiplomski studij završio na Glazbenoj akademiji u Zagrebu. Dobitnik Rektorove nagrade. Zaposlen u Simfonijskom orkestru HRT-a.

Član je MENSE.