“Hrvatski suverenisti ne slušaju diktat Bruxellesa nego bilo svog naroda!”

12. HrvojeZekanović

Rođen u Šibeniku gdje i živi sa suprugom i tri kćeri. Kroz brojne udruge i kao i profesionalno bio je pokretač, inicijator i provoditelj brojnih projekata u Šibeniku i diljem Šibensko-kninske županije. Posebno treba istaknuti njegovo doprinos uređenju i valorizaciji šibenskih tvrđava.

U političara je stasao kao koordinator i jedan od glavnih aktivista u brojnim referendumskim inicijativama. Od 2016. godine obnaša dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru kao član stranke Hrast-pokret za uspješnu Hrvatsku gdje je ostavio snažan trag kao beskompromisan borac protiv nametanja zakona koji su u suprotnosti s politikom koju zastupa kao i sa njegovim čvrsto izgrađenim svjetonazorom.

  • 2016.- danas, Zastupnik u Hrvatskom saboru

  • 2008. –2016.,  Javna Priroda Šibensko-kninske županije (rukovoditelj službe za nadzor i tehničke poslove – glavni čuvar prirode)

  • 2007. – 2008.  Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik (profesor geografije)

  • 1997. – 2007.  Medicinska i kemijska škola, Šibenik (profesor geografije)